Vijf Reiki-regels

Wie kennismaakt met Reiki, leert al snel de vijf Reiki-regels. Deze regels werden beschreven door Mikao Usui, de Japanse Zen-monnik die Reiki ontwikkelde. De regels zijn vaak op verschillende manieren beschreven. Dat komt voor een deel omdat Usui ze meerdere keren op andere manieren heeft opgeschreven, en voor een deel door verschillende vertalingen vanuit het Japans naar andere talen.
Je vindt de regels onderaan deze tekst. Wanneer je op de link klikt krijg je meer uitleg over de betreffende regel.reiki bij MassageProfessionals in Almelo

In de Reiki-regels zijn twee belangrijke (culturele) aspecten uit Japan terug te vinden. Allereerst zijn respect, beleefdheid en traditiebelangrijke onderdelen van de Japanse cultuur. Tachtig jaar geleden was dat nog sterker dan nu. Geen wonder dus dat er in de vijf Reiki-regels van Usui veel aandacht is voor deze zaken.

Verder zie je in de Reiki-regels aspecten terug uit het Zen-Boeddhisme. Mikao Usui was tenslotte een Zen-monnik. Zo keert het woord ‘vandaag’ een aantal keren terug in de vijf regels. In het Zen-Boeddhisme is het ‘nu’ heel belangrijk. Morgen en gisteren zijn zaken die niet of niet meer bestaan. Het is het nu waar je iets mee moet, menen de Zen-Boeddhisten.

Vijf Reiki-regels:

Ik maak mijzelf vandaag niet boos
Boosheid is een makkelijke emotie die vaak voorkomt uit een onderliggende emotie. Jaloezie, schrik, verdriet e.d. Achteraf kun je vaak heel goed uitleggen waar je boosheid vandaan kwam en dat het feitelijk niet nodig was geweest om boos te worden. Maarja: dat is wijsheid achteraf.

De Boeddha-filosofie werkt meer vanuit het ‘nu’. Ga bij jezelf na waar je boosheid werkelijk vandaan komt en probeer die emotie te voelen. Op die manier zul je minder snel boos worden.
Boosheid is een negatieve, beschadigende emotie.

We lenen hierover een prachtig Zen-verhaal van Reiki-master Ivar Mol:
De zoon van een molenaar was erg driftig. Hij kon om het minste wat er gebeurde woest worden. De jongen wist dat dit niet goed was, maar kon er zelf niets aan doen, het overkwam hem gewoon. Op een goede dag zei zijn vader: “jongen, je moet eens elke keer als je je beheersing verliest een spijker in die houten schutting slaan.”

Op de eerste dagen sloeg de jongen dagelijks 100 spijkers in de schutting. Maar op een gegeven moment telde hij er maar 80. En elke week werden het er minder. Tot op de dag dat hij geen enkele spijker in de schutting hoefde te slaan, en de volgende dag ook niet en die daaropvolgende dag ook niet. Er waren maanden, zo niet jaren voorbij gegaan, maar het was hem gelukt.

Toen zei zijn vader: “Nu moet je elke keer dat je je beheersing kunt behouden een spijker uit de schutting halen.” Ook dit duurde jaren, maar op een goede dag trok de jongen de laatste spijker uit de schutting.
Zijn vader nam nu zijn zoon mee naar de schutting en zei: “kijk eens naar de schutting. Zie je al die duizenden gaatjes? Die gaan nooit meer weg. Dat zijn dezelfde beschadigingen die je in je ziel slaat, elke keer dat je boos wordt. Wat je geleerd hebt is niet boos te worden. En het blijkt dat het kan.”

Ik maak mij vandaag geen zorgen
Er is geen enkel mens dat totaal geen zorgen kent. Zorgen lijken bij het leven te horen zoals ademhalen. Maar kijk eens goed naar je zorgen. Hoeveel van de dingen waarover je zorgen maakt zijn het waard om zoveel energie aan te besteden?

Zorgen heb je in soorten en maten. Er zijn werkelijke problemen en moeilijkheden die je overkomen en waar je echt iets mee moet, maar er zijn ook veel problemen die je zelf creëert.
“Zie ik er niet te dik uit in deze jurk” is een zelfgeschapen zorg. “Ik hoop niet dat het vandaag gaat regenen” is een zelfgeschapen zorg. En zo zijn er heel wat zelfgemaakte problemen waarmee je rond kunt lopen.

Houd je zorgen eens goed tegen het licht en vraag je af of je geleid word door luxeproblemen of dat je je zorgen maakt over iets dat er werkelijk toe doet: ziekte, dood, verlies. Deze problemen overkomen je vaak, zonder dat je daar zelf heel veel invloed op hebt. Hierbij geldt voor Boeddhisten overigens de eerste van de vier edele waarheden. “Het leven is lijden” – acceptatie lijkt daarbij het sleutelwoord.

Ik ben dankbaar voor alles wat leeft
Mikao Usui was een Boeddhist. Daarom geloofde hij in reïncarnatie.Een Boeddhist gaat er van uit dat je meerdere levens doormaakt. Dit doe je omdat je spirituele staat nog niet groot genoeg is om afscheid te mogen nemen van de aardse wereld.

Door een leven te leven en je spirituele staat te verhogen leer je de lessen die nodig zijn. Dit kan meerdere levens duren. Zodoende kan iedereen dus een geliefde, familielid of kennis uit een voorbijgaand of komend leven zijn. “Ik ben dankbaar voor alles wat leeft” heeft hier dus alles mee te maken.
De reincarnatie-theorie gaat uit van drie aspecten: alles is veranderlijk, alles is afhankelijk en Nirvana is rust. Vooral de tweede regel (“Alles is afhankelijk”) slaat op de Reiki-regel van Mikao Usui “Ik ben dankbaar voor alles wat leeft.”

Direct of indirect heeft alles invloed op iedereen. De Muziek van Bach heeft Dr. Albert Schweitzer doen besluiten missiewerk te gaan doen in Afrika. Bach heeft zelf nooit kunnen vermoeden dat hij invloed had om arme straatkinderente laten leren.

Deze Reiki-regel heeft ook een aards aspect: Als je zelf niet lekker in je vel zit straal je dat uit naar anderen. Kun je geen dankbaarheid uiten, dan straal je dat ook uit naar anderen. Om het met een heksenwijsheid te zeggen: wat je geeft, dat ontvang je weer terug.

Ik verdien mijn brood eerlijk
Je zou het in sommige gevallen niet geloven, maar Mikao Usui heeft in zijn handboek op laten tekenen dat niemand zich mag verrijken aan Reiki. Reiki moet toegankelijk zijn voor iedereen en daarom moeten de bedragen die een Reiki-master vraagt voor een behandeling schappelijk zijn en te betalen voor iedereen.

Geld mag nooit een hindernis zijn als iemand Reiki wil ontvangen. Bovendien hoor je met het geld dat je ontvangt verstandig om te gaan.

Volgens Usui kan iemand die uit is op geld nooit een hoge spirituele staat hebben. Hij heeft materie tenslotte hoger op zijn wensenlijst staan dan spiritualiteit. En aangezien iemands broodwinning de belangrijkste inkomstenbron is om zijn hebzucht te bevredigen, is dat een belangrijke graadmeter. Ook de andere vier Reiki leefregels zijn hierin belangrijk.

Voor iedereen die spirituele groei hoog in het vaandel heeft staan geldt dus dat een eerlijke manier om je brood te verdienen belangrijk is. Daarbij is liefdevol bezig zijn voor de medemens belangrijker dan puur inkomen.

Ik eer mijn leraren, ouders en ouderen
In de Boeddhistische filosofie is men er zeer van bewust dat de overdracht van (spirituele) kennis zeer belangrijk is. Deze overdracht vindt plaats van leraar op leerling. De leerling leeft jaren bij zijn leraar en verzorgt deze. In ruil krijgt hij spirituele kennis, dit gebeurt niet alleen mondeling maar ook via praktische handelingen. Praktijk en theorie gaan zo hand in hand. De leerling wordt opgeleid tot hij door de leraar als zijns gelijke wordt gezien. De leraar heeft de leerling niets meer te leren.

Nu kan de leerling een andere leraar op zoeken en verder leren, hij kan ook zijn kennis zelf gaan uitdragen. In beide gevallen behoort de leerling respectvol met de overgedragen kennis om te gaan. Echter de kennis die hij heeft ontvangen is onlosmakelijk verbonden met de leraar van wie hij de kennis heeft ontvangen. Door zijn leraar te eren, eert hij de ontvangen kennis.
Dit zelfde geldt ook voor ouders. Zij zijn (vooral in het autocratische Japan) ook overdragers van kennis, namelijk de opvoeding. Door je ouders te eren, eer je de kennis die je van hen ontvangen hebt.
Ik eerbiedig mijn leraren, ouderen en ouders, is ook op een andere manier uit te leggen. Namelijk, heb respect voor je medemens. Als je respect voelt voor de medemens, dan doe je dat vanuit je Boeddha-natuur, vanuit je ZIJN. Dit in plaats van kijken vanuit je Ego, wat vaak leidt tot ergernis, jaloezie of haat.

Weten dat ieder mens in principe een liefdevol wezen is, en dat alleen zijn daden slecht kunnen zijn (ingegeven door Ego) maar niet zijn ZIJN. Zolang je gericht blijft op iemands ZIJN zie je alleen iemands liefdevolle kant. Zodoende kan je altijd iemands slechte daden vergeven vanuit mededogen.

Dit is een zo belangrijk aspect binnen het Boeddhisme, dat we mogen aannemen dat dit ook bedoeld wordt met deze Reikiregel.

De toepassingen van Reiki

Reiki kan worden toegepast op mensen, dieren, planten en situaties.

Reiki en gezondheid
Reiki ontgift lichaam en geest en kan uitstekend worden toegepast als (eerste) hulp bij verwondingen, breuken en brandwonden. Reiki ondersteunt op krachtige, natuurlijke wijze het proces van genezing bij verkoudheid, griep, keel- en oorpijn, hoofdpijn, nekklachten, ontstekingen etc. Reiki is een uitstekende behandelmethode bij chronische ziekten, depressiviteit en emotionele problemen. Reiki leert je te luisteren naar de taal van je lichaam en geest.
Reiki en een hersentumor
In het Reikimagazine uitgave augustus/september 2003, werd een door Joop Teggelove geschreven artikel opgenomen over een vrouw, die aan deze ziekte leed en door hem met Reiki behandeld werd.